Nátěr proti plísním

Koncentrace spor plísní v ovzduší jsou pro zdraví člověka nebezpečné