Strojové čištění podlah Hradec Králové

Úklidová firma A SERVIS LIPKA, s. r. o. realizuje generální a hloubkové strojové čištění podlah Hradec Králové pomocí kotoučového stroje. Strojové čištění podlah Hradec Králové zaručuje velmi kvalitní vyčištění jakéhokoliv typu podlah našimi odborně proškolenými zaměstnanci. Pro generální a hloubkové strojové čištění podlah Hradec Králové používáme vždy zásaditou chemii. Strojové čištění podlah Hradec Králové může být využito pro vyčištění dlažby, marmolea, linolea, plovoucích podlah, betonových podlah, litých podlah či kamenných podlah. Našim zákazníkům vždy po čištění podlah v Brně doporučujeme, aby si nechali podlahu zakonzervovat a nanést na ni vosk (průmyslový polymer). Tato fluatace podlahu zakonzervuje tak, že nedojde již k hlubšímu znečištění. Vosk, který používáme, je zpravidla pololesklý nebo matný. Tento vosk má celou řadu výhod např.: na podlahách nejsou vidět tolik stopy, má mírný protiskluz a díky němu se podlaha lépe udržuje. Další velkou výhodou nanesení polymeru na podlahu je ta, že velmi výrazně prodlouží životnost Vašich podlah. U velkých a namáhavých provozoven a obchodech v obchodních centrech vydrží tato fluatace na podlaze zhruba 1 rok. Poté je nutno polymer odstranit a nanést nový. Polymer se dá využít na dlažby, linolea, plovoucí podlahy, parkety, dřevěné podlahy, aj. Prakticky se jedná o lak a vypadá dobře také na litých podlahách. Nejčastějšími zákazníky, kteří si pravidelně nechávají polymer nanést na své podlahy, jsou zdravotnické zařízení, úřady, instituce, obchody v obchodních centrech, tovární haly, atd. K dalším službám, které můžete u nás využít, patří denní a pravidelné úklidy Brno a Hradec Králové, úklidy po stavebních a rekonstrukčních činnostech, úklid po malířích Brno, úklid po řemeslnících Brno a Hradec Králové, strojové čištění a tepování koberců, křesel a čalounění Brno, mytí oken, výloh a jiných prosklených ploch Brno, čištění a mytí žaluzií, markýz a rolet Brno, odstranění graffiti Brno, nanesení antigrafiti nátěru Brno a Hradec Králové.

Mytí a leštění oken v Hradci Králové

Mytí oken v Hradci Králové – Firma A SERVIS LIPKA, s. r. o. je úklidovou firmou, která svým zákazníkům poskytuje širokou nabídku služeb. Naše firma se specializuje na mytí oken, výloh a dalších prosklených ploch. K dokonalému provedení mytí oken v Hradci Králové využíváme tzv. trik suchého leštění. Nepoužíváme žádné leštící přípravky a poté, co jsou skleněné plochy kvalitně vyčištěny, leštíme povrch pouze na suchou bavlněnou plenou. Naše firma je schopna zajistit i mytí a leštění oken v Hradci Králové ve výškách a na těžko přístupných místech. Realizaci těchto zakázek zajišťují naši odborně proškolení zaměstnanci, kteří mají k dispozici i speciální techniku pro uskutečnění mytí oken v Hradci Králové ve výškách. Námi používanou technikou pro výškové práce je speleologická a horolezecká technika, hydraulické rameno a vysokozdvižná plošina. Našim zákazníkům dokážeme vyčistit i markýzy, žaluzie či rolety. Toto čištění si zákazník může nechat zajistit součastně při realizaci mytí oken, výloh a jiných prosklených ploch nebo se může jednat o samostatně provedenou práci. Součástí mytí oken v Hradci Králové je i kvalitní vyčištění okenních rámů a venkovních i vnitřních parapetů. Mytí a leštění oken v Hradci Králové může být provedeno jako jednorázové či nárazové vyčištění prosklených ploch nebo jako pravidelné a opakující se mytí a čištění. Pro naše zákazníky jsme schopni zajistit i denní a pravidelný úklid bytů, domů, vil, rezidencí, kanceláří či firem Praha a Hradec Králové, úklid po stavebních pracích a rekonstrukčních činnostech Praha, strojové čištění a tepování koberců, křesel a čalounění Praha a Hradec Králové, strojové čištění a fluatace Praha, odstranění graffiti Praha.

Mytí a vyleštění oken Hradec Králové

Mytí a vyleštění oken Hradec Králové – Úklidová firma A SERVIS LIPKA, s. r. o. pro své zákazníky zajišťuje mytí oken Hradec Králové. Při mytí oken Hradec Králové dokážeme zbavit Vaše okna běžných nečistot i kvalitně umýt okna, výlohy a jiné prosklené plochy, které jsou silně znečištěné, například nečistoty po stavebních a řemeslných pracích apod.. V případě, že při mytí oken Hradec Králové je nutné odstranit tvrdé nečistoty nebo minerální usazeniny z atmosférických spadů, použijeme k jejich odstranění tzv. korundové žiletky. Tyto žiletky s rozměrem nejméně 10 cm zaručí, že nedojde k poškrábání skleněných ploch. Odstraňování tvrdých nečistot z oken, strhávání folií, reklamních i nedovolených polepů, odstraňování zbylého lepidla po stržených fóliích či odstraňování zbytků silikonů a tmelů při mytí oken Hradec Králové musí provádět odborně zaškolený pracovník za využití velmi kvalitního nářadí. Pokud by odstraňování tvrdých nečistot, strhávání fólií a polepů apod. prováděl nezaškolený a neodborný pracovník, který by nebyl pro tuto práci vybaven vhodnými a kvalitními pomůckami, mohlo by dojít k silnému poškození prosklených ploch. Na oknech nebo výlohách budou vidět škrábance a rýhy, které jsou zvláště patrné zblízka. Pro mytí oken Hradec Králové používáme tzv. trik suchého leštění. Na prosklené plochy nepoužíváme žádné leštící přípravky. Mytí a vyleštění oken Hradec Králové je realizováno i ve výškách. Pro výškové práce máme k dispozici speciální techniku, jedná se o horolezeckou a speleologickou techniku, vysokozdvižné plošiny i hydraulická ramena. Naše úklidová firma nabízí svým zákazníkům řadu dalších služeb: denní a pravidelné úklidy domácností, bytů, kanceláří, rezidencí a firem v Brně i Hradci Králové, úklidy po stavebních pracích v Brně, strojové čištění a tepování koberců v Hradci Králové a Brně, strojové čištění a voskování podlah v Brně, odstranění graffiti a nanesení antigrafiti nátěru v Hradci Králové a Brně.

Mytí oken Ostrava

Pobočka naše společnosti na Praze 3 A SERVIS LIPKA se mytím oken Ostrava zabývá již řadu let. Tým profesionálních umývačů oken vám zajistí kvalitně čistá okna. Mytí oken Ostrava se nezaměřujeme pouze na běžně znečištěná okna, čistíme i okna od silných nečistot, které vznikly dlouhodobým neumýváním oken, nebo od nečistot po stavebních úpravách. Čištění jakkoliv velké plochy oken je možné zajistit do druhého dne. Mytí oken Ostrava realizujeme v několika programech. Nejvyužívanějším programem je servisní čištění a mytí výloh Ostrava. Tento program je využíván našimi dlouholetými zákazníky, jako jsou všechny Obchodní centra v Praze. Tyto obchodní centra patří k našim stálým zákazníkům, kterým zajišťujeme čištění v servisním cyklu 1x za 30 dní. Naše firma zajišťuje servisní čištění pro velké i malé firmy po celém území České a Slovenské Republiky a ve Vídni. Je možné toto čištění a mytí oken v domácnosti a rodinných domech a firmách Ostrava realizovat i mimo obchodní centra pro širokou řadu zákazníků, například ve školách nebo úřadech a institucích Ostrava. Mytí oken Ostrava je poskytováno nejen v pravidelných a opakovaných cyklech, ale i jako nepravidelné nebo jednorázové čistění oken. Naše firma realizuje i čištění špatně dostupných prosklených ploch, výloh či oken. K tomuto mytí oken ve výšce Ostrava je využita horolezecká a speleologická technika, popřípadě hydraulické ramena a plošiny, kterým dáváme přednost před horolezeckou a speleologickou technikou, jelikož hydraulické ramena a plošiny poskytují mnohem lepší přístup k znečištěným oknům a tím je i zaručeno kvalitnější čištění oken.

Odstranění graffiti Hradec Králové

Odstranění graffiti Hradec Králové

Odstranění graffiti Hradec Králové – Antigraffiti ochranu Hradec Králové naše firma doporučuje jako jediné možné řešení při jednoduchém a úplném odstranění graffiti. Použitím antigraffiti ochrany Hradec Králové v podobě nástřiku nebo nátěru bude zaručeno, že grafiti neproniknou přímo na povrch fasády a dokážeme je snadno a dokonale odstranit. Antigraffiti nátěr Hradec Králové můžeme označit za pololesklý lak, který svým samotným vzhledem může odradit i tzv. pouliční umělce od nastříkání grafitů Hradec Králové na Vaši fasádu, omítku nebo jiný povrch. K výhodám, které nabízí antigraffiti nátěr Hradec Králové, patří také to, že fasádu můžete ostříkat vodou a umyt ji. K tomu můžete použít i vysokotlakové zařízení (pistoli), ale nikdy k jejímu umytí nepoužívejte rotační trysku, jelikož je velmi silná a fasádu včetně antigraffiti nátěru by mohla poničit. Další výhodou je, že na místech, kde se dříve tvořily například lišeje, mechy, aj. tam se již jejich výskyt neopakuje anebo pokud ano, tak je velmi snadné je omýt vodou nebo velmi zlehka tlakovým přístrojem. Antigraffiti nátěr Hradec Králové má difúzní odpor, což znamená, že za využití této ochrany se dá zbavit i vlhkosti z povrchu. Pokud je ve fasádě nebo budově vlhkost, přes antigraffiti nátěr je schopna tato vlhkost jako molekula vodní páry  projít, ale v opačném případě se molekule vody dovnitř do fasády nemůže dostat, protože antigraffiti nátěr se chová jako membrána a voda jím do fasády neprostoupí. Naše firma odstraňuje grafity v regionu Hradec Králové, za 190,- Kč/m2 – tato cena je přibližně na 70% ceny konkurence, Atigraffitový nátěr a ochrana v Hradci Králové je za bez konkureční cenu od 60-90,- Kč/m2 – tato cena je přibližně na 40% ceny konkurence. Následný servis provádíme prakticky zdarma. Odstranění graffiti Hradec Králové z naší AGN /antigraffitový nátěr/ – je již pouze za 110,- Kč/m2 – přijedeme i na 20 cm2, a zcela zdarma dáme na odstraňované místo nový AGN. Srovnejte prosím tuto službu s konkurencí.